Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Blogger Template

Powered by Bloggerz

Mini Farm - Kg.Sipanggil Putatan

100 Pokok Cili yang telah ditanam sebelum ini.

Bata disusun rapi dengan "silver shine".

-

Cili yang telah dipetik.